Memaparkan catatan dengan label udang. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label udang. Papar semua catatan

Isnin, 4 September 2023

Perkembangan Teknologi Akuakultur, Sejarah, Cabaran dan Potensi Akan Datang

Industri akuakultur banyak membantu manusia dalam pembangunan industri perikanan.

Sumber makanan atau bahan mentah dari bahan-bahan berasal dari air seperti ikan, udang, kerang dan tumbuh-tumbuhan air banyak membantu manusia dalam memenuhi keperluan harian. Kepentingan bahan-bahan ini menjadikan manusia mencari kaedah yang lebih baik bagi memperolehinya dalam kuantiti yang lebih banyak tanpa menyebabkan kepupusan dan kerosakan kepada alam. Maka dengan ini terhasil kaedah penternakan yang dipanggil akuakultur yang telahpun diamalkan oleh manusia sejak ribuan tahun dahulu bagi memenuhi keperluan mereka terhadap sumber penting makanan mahupun keperluan lain.
 
Akuakultur, juga dikenali sebagai “aquafarming”, ialah proses pembesaran terkawal ("penternakan") organisma akuatik seperti ikan, krustasea, moluska, alga dan organisma lain yang bernilai seperti tumbuhan akuatik (contohnya teratai, rumpai laut). Akuakultur melibatkan penanaman populasi air tawar, air payau dan air masin dalam keadaan terkawal atau separa semulajadi, dan boleh dibezakan dengan penangkapan ikan komersial, iaitu penuaian ikan liar. Marikultur, pula merujuk kepada pertanian marin, merujuk secara khusus kepada akuakultur yang diamalkan di habitat dan lagun air laut, berbanding dengan akuakultur air tawar. Pisciculture adalah sejenis akuakultur yang terdiri daripada ternakan ikan untuk mendapatkan hasil ikan sebagai makanan.
 
Akuakultur adalah penting untuk manusia atas beberapa sebab, termasuk menangani keselamatan makanan, mengurangkan tekanan ke atas stok ikan liar, menyokong pembangunan ekonomi, dan menggalakkan amalan mampan. Sumber-sumber dari hidupan air menjadi pelengkap kepada sumber-sumber daripada penternakan di darat seperti sumber haiwan dan pertanian tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan proses yang berlaku secara perlahan-lahan dalam perkembangan tamadun manusia.
 
Mari kita terokai sejarah pembangunan akuakultur, bagaimana evolusi teknik penternakan ini bermula dan kemajuan yang dicapai sehingga hari ini:
 
Perkembangan Sejarah:

Sejarah membuktikan manusia sejak dahulu menggunakan kaedah akuakultur untuk industri perikanan.
 
1. Amalan Purba: Akuakultur mempunyai ikatan sejarah purba, dengan bukti penternakan ikan sejak beribu-ribu tahun dahulu. Di China purba, misalnya, ikan mas dibiakkan dan diternak di dalam kolam.
 
2. Zaman Pertengahan: Biara di Eropah mengamalkan penternakan ikan di kolam sebagai sumber makanan yang boleh dipercayai. Di Asia, sawah padi digunakan untuk mengkultur ikan dan udang, mempamerkan integrasi akuakultur dengan pertanian.
 
3. Akuakultur Moden: Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyaksikan perkembangan teknik akuakultur moden. Teknologi penetasan dibangunkan untuk menghasilkan anak ikan dalam persekitaran terkawal.
 
Evolusi Teknik:
 
1. Penternakan Kolam: Budaya kolam tradisional melibatkan penternakan ikan di dalam kolam semulajadi atau buatan manusia. Ia masih diamalkan hari ini, terutamanya untuk spesies seperti ikan mas dan tilapia.
 
2. Sistem Intensif: Apabila permintaan meningkat, sistem intensif seperti sistem akuakultur peredaran semula (recirculating aquaculture systems - RAS) dan sistem aliran terus telah dibangunkan untuk mengoptimumkan pertumbuhan dalam persekitaran terkawal.
 
3. Penternakan Sangkar: Konsep kultur sangkar melibatkan pengurungan ikan dalam sangkar atau jala di dalam air semula jadi, seperti sungai, tasik dan lautan.
 
Kemajuan Dicapai:

Kolam-kolam ikan kecil banyak terdapat di kawasan luar bandar.
 
1. Pembiakan Terpilih: Program pembiakan telah membawa kepada pembangunan strain yang lebih baik dengan ciri-ciri yang diingini seperti kadar pertumbuhan, rintangan penyakit dan kecekapan penukaran makanan.
 
2. Pemakanan dan Makanan: Penyelidikan telah membawa kepada perumusan makanan khusus yang menggalakkan pertumbuhan dan kesihatan, mengurangkan pergantungan kepada ikan yang ditangkap liar untuk makanan.
 
3. Pengurusan Penyakit: Kemajuan dalam pencegahan dan pengurusan penyakit termasuk pemvaksinan, pengurusan kualiti air yang lebih baik dan penggunaan probiotik .
 
4. Pengintegrasian Teknologi: Automasi, penderia dan analisis data giat digunakan untuk memantau dan mengurus persekitaran akuakultur dengan lebih berkesan. Ini memudahkan usaha dalam meningkatkan lagi kaedah yang lebih berkesan melalui data yang diperolehi.
 
5. Kemampanan: Akuakultur moden menekankan kemampanan, dengan usaha untuk mengurangkan kesan alam sekitar, meminimumkan sisa dan meningkatkan kecekapan sumber. Ini adalah penting bagi memastikan kesan jangka panjang yang lebih baik kepada manusia dan alam sekitar.
 
6. Spesies dan Kaedah Alternatif: Penyelidik sedang meneroka spesies dan kaedah baharu, seperti akuakultur multi-trofik bersepadu (integrated multi-trophic aquaculture - IMTA), yang menggabungkan spesies berbeza untuk mengoptimumkan penggunaan nutrien.

Dalam penternakan ikan, ia perlu diberi makan untuk memastikan tumbesaran yang lancar.
 
7. Akuaponik: Sistem bersepadu ini menggabungkan akuakultur dengan hidroponik, mewujudkan hubungan simbiotik antara penternakan ikan dan penanaman tumbuhan. Ia merupakan sistem yang lebih efektif dalam menggabungkan kedua teknik yang saling memenuhi antara satu sama lain.
 
8. Penanaman Rumpai Laut: Penternakan rumpai laut dan kelp menyumbang kepada penyerapan karbon, penapisan air dan sumber makanan dan biofuel yang berpotensi.
 
Hari ini, akuakultur ialah industri yang dinamik dan terdiri dari pelbagai jenis pengeluaran berlaku secara global. Kemajuan dalam teknologi, amalan mampan dan penyelidikan terus memacu pertumbuhannya. Memandangkan dunia menghadapi cabaran seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan kebimbangan keselamatan makanan, akuakultur memainkan peranan penting dalam menyediakan makanan laut yang berkhasiat dan mampan untuk populasi yang semakin meningkat.
 
Kebaikan dan cabaran dalam industri akuakultur secara kurungan

Teknologi moden cuba untuk membantu setiap peringkat pembesaran secara terkawal.

Memandangkan kepentingan teknologi akuakultur maka mengenalpasti kelebihan dan kekurangan teknologi ini adalah antara perkara penting yang perlu kita ketahui untuk kita memperbaiki kaedah pengoperasian yang lebih baik dalam mengurangkan kesan jangka panjang. Walaupun ia mampu memberikan kebaikan namun pengawasan yang teliti perlu diberikan bagi mengelakkan kemudaratan yang mungkin tidak dijangka.
 
Maka dengan itu penternakan spesies dalam kurungan melalui teknik akuakultur mempunyai aspek positif dan negatif. Berikut ialah serba sedikit gambaran keseluruhan kebaikan dan keburukan:
 
Faedah (Kebaikan):

Industri akuakultur turut menghasilkan hasil-hasil lain selain ikan seperti udang, ketam, kerang-kerangan, siput, teratai, rumpai laut dan sebagainya. 
 
1. Peningkatan Bekalan: Akuakultur membantu memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk makanan laut, mengurangkan tekanan ke atas stok ikan liar dan membantu menangani kebimbangan keselamatan makanan.
 
2. Persekitaran Terkawal: Pertanian dalam keadaan terkawal membolehkan pengeluar mengoptimumkan pertumbuhan, pemakanan dan pencegahan penyakit, menghasilkan kualiti produk yang lebih konsisten.
 
3. Pengurangan Penangkapan Terlalu Banyak: Dengan spesies pertanian, akuakultur boleh membantu mengurangkan penangkapan ikan berlebihan populasi liar dan menggalakkan amalan mampan. Penangkapan ikan berlebihan bukan sahaja menyebabkan spesies tertentu berkurangan malah banyak menyebabkan kemusnahan ekosistem di laut. Ini ditambah lagi dengan pencemaran bahan plastik.
 
4. Penciptaan Pekerjaan: Operasi akuakultur mewujudkan pekerjaan di kawasan luar bandar dan pantai, menyokong ekonomi tempatan. Banyak peluang-peluang baru diwujudkan secara langsung dan tidak langsung ini termasuk logistik, pekerja am, pekerja khusus dengan kemahiran penting dalam menghasilkan hybrid baru, selain memperbaiki teknik penjagaan.
 
5. Inovasi: Industri akuakultur memacu inovasi dalam teknologi, formulasi makanan dan kaedah pengeluaran yang boleh mempunyai aplikasi yang lebih luas. Ini merangkumi pelbagai aspek berkaitan termasuk secara langsung dan tidak langsung. Inovasi inilah yang membolehkan industri ini terus berkembang dan menjadi lebih efisen dari semasa ke semasa. Inovasi perlu diterapkan di setiap peringkat industri bagi memastikan keberkesanan industri ini.
 
Cabaran (keburukan):

Kaedah moden turut menggutamakan keseimbangan dan kesan kepada alam sekitar.
 
1. Kesan Alam Sekitar: Akuakultur yang tidak diurus dengan baik boleh membawa kepada pencemaran, penghantaran penyakit dan kemerosotan habitat jika sisa dan bahan kimia tidak dikawal dengan betul. Ini merupakan masalah yang paling biasa dalam industri akuakultur apabila sejumlah hidupan dipelihara dalam kepadatan yang tinggi.
 
2. Wabak Penyakit: Populasi yang padat di ladang boleh membawa kepada wabak penyakit yang merebak dengan cepat di kalangan spesies, memerlukan pengurusan yang berhati-hati dan langkah biosekuriti. Pemantauan yang ketat perlu dilakukan bagi mengelakkan jangkitan yang boleh terlepas ke habitat liar, dan ini akan memburukkan lagi keadaan.
 
3. Haiwan terlepas dan Interaksi Genetik: Spesies ternak yang terlepas boleh membawa kepada pembiakan antara populasi liar, yang berpotensi mengubah genetik tempatan dan dinamik ekosistem. Ia juga mungkin menyebabkan ancaman kepada spesies asal apabila berlakunya persaingan.
 
4. Kebergantungan Makanan: Sesetengah spesies akuakultur bergantung kepada ikan yang ditangkap liar untuk makanan, yang boleh mengekalkan penangkapan ikan berlebihan melainkan sumber makanan alternatif dibangunkan. Pembangunan sumber makanan bukan dari sumber tangkapan amatlah penting dalam mengatasi masalah ini.
 
5. Tenaga dan Intensiti Sumber: Sistem akuakultur memerlukan tenaga, air dan sumber lain, dan dalam sesetengah kes, permintaan ini mungkin membebankan ekosistem tempatan. Penggunaan tenaga yang cekap perlu diamalkan bagi memastikan kos pengeluaran yang minimum. Namun begitu penggunaan ini juga boleh digunakan untuk memastikan pengeluaran yang efisen dalam memastikan mutu penghasilan yang baik.
 
Industri akuakultur bukan sahaja terus berkembang maju, malah banyak lagi potensi yang masih belum diterokai dalam industri ini. Penambahbaikan berterusan di samping pengamalan pengurusan yang baik adalah kunci kejayaan sistem ini. Dengan pertambahan penduduk dunia dan inovasi rekaan produk baru, industri akuakultur boleh memainkan peranan dalam memastikan sumber bahan makanan yang mencukupi untuk masa-masa akan datang. Selain itu ia juga adalah dalam memastikan keseimbangan persekitaran yang terjamin dan impak yang minima kepada alam sekitar. Semoga dengan ini, ia akan menambahkan minat kita dalam menerokai industri akuakultur di samping terus memanfaatkan potensinya.
 

Ahad, 6 Disember 2015

Udang Yang Sesuai Untuk Akuarium

Sexy Shrimp (Thor amboinensis), cantik di dalam akuarium.

Memiliki akuarium merupakan salah satu hobi yang menyeronokkan. Ini kerana dalam penyediaan akuarium anda bukan sahaja terus memelihara hidupan air, tetapi sedikit sebanyak perlu belajar cara hidup hidupan-hidupan ini bagi memastikan ia hidup dengan baik di dalam ekosistem rekaan anda. Ia bukan sahaja memberikan anda peluang untuk mengenali spesies hidupan air dengan lebih dekat, malah anda akan mengaturnya sebaik mungkin bagi menjadikan ia mirip kepada keadaan sebenar mereka di habitat liar.

Pemilihan udang sebagai tambahan kepada hidupan di dalam akuarium anda merupakan salah satu pilihan yang baik. Namun sebelum anda membuat keputusan, anda perlu memastikan beberapa perkara penting untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak anda ingini. Sebelum itu, mari kita lihat apakah kebaikan spesies udang untuk menjadi sebahagian penghuni di dalam ekosistem buatan anda.

- Udang biasanya bersaiz kecil, penambahannya ke dalam akuarium tidak menjadikan akuarium terlalu sesak. Ia juga memerlukan ruang yang sedikit malah selalu bersembunyi di celahan batu dan tumbuh-tumbuhan.

- Udang dapat membantu kerja-kerja pembersihan akuarium dengan lebih baik. Menggunakan penyepitnya yang halus, ia mampu mencapai bahagian-bahagian sukar di dalam akuarium anda terutamanya pada permukaan hiasan akuarium seperti batu-batu dan tumbuh-tumbuhan yang sukar untuk dibersihkan.


- Ia akan membersihkan segala bahan buangan di dalam akuarium dan ini dapat mengurangkan kadar ammonia dan nitrat yang akan menyebabkan air di dalam akuarium bertukar menjadi hijau dengan cepat.

- Walaupun udang boleh membiak di dalam akuarium, ia juga merupakan antara makanan yang paling digemari oleh hidupan-hidupan lain. Jadi larva-larva udang biasanya akan menjadi makanan ikan-ikan yang lain dan jumlah mereka berada dalam keadaan terkawal. Berbeza dengan siput yang mana ia akan terus bertambah dan bertambah!!..

- Udang juga mempunyai warna dan perwatakan yang menarik, jadi penambahan udang sama juga seperti ikan. Malah ada spesies udang yang diternak menjadi hiasan utama seperti spesies udang yang lebih besar.

- Udang mendiami bahagian-bahagian tersorok/sempit di dalam akuarium ataupun kolam dan jarang sekali berada di bahagian yang terbuka. Penambahan udang memastikan bahagian ini sentiasa digunakan untuk mengelakkan pembiakan alga dan parasit lain.


Golden Coral Banded Shrimp (Stenopus zanzibaricus)

 Harlequin Shrimp (Hymenocera elegans)

Pederson Shrimp (Periclimenes brevicarpalis)

Camel Shrimp (Rhynchocinetes durbanensis)

Red Caribbean Pistol Shrimp (Synalpheus species)

Saron Shrimp (Saron sp)


Jadi udang merupakan antara hidupan yang bagus sebagai hiasan di dalam akuarium anda. Cuma bagi memastikan ia dapat hidup dengan sihat, anda perlu memastikan beberapa perkara penting sebelum membeli benih udang untuk akuarium anda nanti.

- Pastikan udang yang ingin dibela dari spesies air tawar atau air masin. Seperti juga ikan, spesies-spesies ini tidak boleh berada di dalam air yang tidak sesuai bagi mereka.

- Udang perlu dikendalikan dengan baik. Semasa pemindahan dari kedai ke rumah (di mana ia akan dipindahkan) pastikan ia tidak terdedah kepada persekitaran yang terlalu berbeza – yang boleh mengakibatkan ia mengalami renjatan/stress. Ini juga boleh menyebabkan kemudaratan pada udang.

- Air yang dirawat dengan baik dapat memastikan udang hidup dengan sihat. Seperti juga ikan, air yang mengandungi klorin dapat membunuhnya. Jadi air yang diperolehi dari sumber paip – perlu dirawat dengan sempurna sebelum ditambah ke dalam akuarium.

- Bagi spesies air masin pula, penjagaan yang lebih khusus adalah diperlukan termasuk keadaan kemasinan air, pH air, suhu air dan pencahayaan juga perlu diambil kira. Segala perubahan perlu dilakukan dengan baik (tidak secara mendadak) kerana ia boleh menyebabkan renjatan/stress pada hidupan di dalam akuarium anda.

- Tidak memberikan makanan berlebihan kepada udang dan hidupan di dalam akuarium. Ia bukan sahaja menyebabkan air menjadi kotor malah boleh menyebabkan hidupan di dalam akuarium anda mati.

Coral Banded Shrimp (Stenopus hispidus)

Blood Red Fire Shrimp (Lysmata debelius)

Blue Body Coral Banded Shrimp (Stenopus tenuirostris)

Camel Shrimp (Rhynchocinetes durbanensis)

Candy Stripe Randalls Pistol Shrimp (Alpheus bellulus) bersama goby.

Jadi hobi seperti ini bukan sahaja memerlukan anda untuk mengawasi keadaan akuarium dan penjagaan air dan makanan, tetapi turut mempelajari gaya hidup hidupan-hidupan tersebut. Ia mungkin sedikit sebanyak mengajar anda, bagaimana haiwan ini memerlukan persekitaran yang begitu sensitif – namun keadaan tersebut mampu disediakan oleh alam selama ini dengan sempurna bagi mereka.
 

Scarlet Skunk Cleaner Shrimp (Lysmata amboinensis)

Tiger Pistol Shrimp (Alpheus bellulus)


Free DownloadKeunikan Hidupan Spesis Udang

Harlequin Shrimp (Hymerocera elegans), salah satu spesis unik.

Udang spesis haiwan air yang tergolong di dalam kumpulan ‘decapod crustacean’,  merupakan haiwan akuatik kecil yang penting di dalam ekosistem sebagai salah satu agen pembersih. Udang yang menjadikan hidupan-hidupan kecil sebagai makananya ini juga melakukan pembersihan bagi hidupan yang lebih besar samada bagi hidupan air tawar ataupun air masin.

Terdapat pelbagai spesis udang daripada spesis yang kecil sehinggalah kepada yang bersaiz lebih besar. Walupun dalam Bahasa Melayu udang menjadi nama untuk satu spesis yang amat besar, turut merujuk kepada udang galah, udang harimau, udang kertas dan macam-macam udang lagi. Namun begitu banyak sekali spesis udang yang tidak kita kenali dan kepentingan hidupan ini kepada ekosistem akuatik tidak difahami oleh kita semua.

Terdapat ribuan spesis udang yang rata-ratanya menjadikan sisa-sisa hidupan mereput dan hidupan kecil lain sebagai makanannya. Manakala kepentingannya kepada hidupan akuatik lain pula adalah sebagai agen pembersih dan fungsi ini adalah sama seperti spesis ikan ‘cleaner wrasse’, yang melakukan kerja-kerja pembersihan bagi spesis hidupan laut yang lebih besar. Udang-udang pembersih (cleaner shrimp) dan juga ‘cleaner wrasse’ tidak akan sesekali dicederakan walaupun ia masuk ke dalam mulut ikan yang dibersihkannya.

Lysmata amboinensis melakukan kerja pembersiihan pada belut. 

P. holthuisi spesis udang yang lutsinar.

Udang-udang kecil dengan pelbagai warna.

Selain menjadi haiwan pembersih, udang-udang juga menjadi sumber makanan yang penting bagi hidupan laut yang lain termasuklah ikan paus. Spesis udang yang dikenali sebagai ‘krill’, berenang secara berkumpulan dalam kepadatan yang tinggi iaitu sehingga 10,000 per m3, menjadikan ia sebagai makanan yang paling sesuai bagi spesis kan yang makan menggunakan teknik tapisan (paus baleen, manta ray, whale shark dan sebagainya).

Manakala bagi manusia pula udang menjadi salah satu sumber ekonomi penting di mana ia merupakan industri yang bernilai USD50 Billion setahun. Pada tahun 2010 sahaja jumlah penghasilan udang secara komersil adalah 7 juta tan. Industri udang secara komersil ini dikatakan bermula di China pada 1980-an dan menjelang 2007, penghasilan udang secara penternakan telahpun mengatasi udang yang diperolehi secara tangkapan.

Udang-udang yang diternak di Malaysia termasuklah dari spesis udang galah (Macrobrachium resenbergii), udang Red Claw (Cherax Quadricarinatus), udang harimau (Penaues monodon), udang lipan/ udang mentadak/ udang ronggeng (Harpiosquilla harpax), udang ketak (Thenus orientalis), udang karang, udang kara dan mungkin beberapa spesis udang lagi. Namun udang-udang yang biasa dijadikan bahan makanan termasuklah udang geragau, udang minyak, udang bemban, udang pasir, udang kertas, udang putih kecil,  udang putih besar, udang lambouh, udang vannamei dan udang rotan.

Mantis shrimp, menjadi bahan kajian.

Pistol shrimp menghasilkan bunyi yang kuat.

Kerjasama antara goby dan pistol shrimp.

Daripada spesis-spesis tersebut, hanyalah sedikit daripada kumpulan udang yang perlu dikenali. Malah, spesis-spesis udang yang penting seperti ‘mantis shrimp’ (juga tergolong dalam kumpulan udang lipan) dan ‘pistol shrimp’ menjadi bahan penting kajian para saintis atas keistimewaan masing-masing. Jelas disitu banyak lagi spesis-spesis udang yang lain, yang menyimpan seribu satu macam perkara yang kita perlu pelajari dari mereka.


Berikutan dengan itu semoga kita dapat membuka mata tentang pentingnya segala jenis hidupan di dalam ekosistem. Kesedaran mengenai pemeliharaan alam sekitar, setidak-tidaknya dapat mengelakkan spesis-spesis lain pupus secara mendadak dan merugikan diri kita sendiri. Ia sudah terlewat apabila menyedari kepentingannya setelah ia tiada!?...

Antara udang yang cantik.

Coleman shrimp dengan warna yang menarik.

Thor amboinensis mempunyai corak menarik.

Tozeuma shrimp dengan rupa dan warna yang unik.Free DownloadAhad, 22 Mac 2015

Mikro Post; Mantis Shrimp

Peacock Mantis Shrimp
Peacock Mantis Shrimp spesis yang paling cantik dan dikenali.

Satu lagi keunikan hidupan akuatik yang kita perlu kenali adalah Mantis Shrimp. Walaupun ia kelihatan seperti udang, ia sebenarnya agak berbeza dan memiliki beberapa ciri-ciri unik yang lain. Apa yang menarik mengenai “Mantis Shrimp” ini adalah kaedah memburunya yang unik disamping deria penglihatannya juga amat istimewa.

Mantis Shrimp boleh didapati di lebih banyak perairan dari yang bersuhu agak sejuk sehinggalah kepada tropika dan sub-tropika. Memiliki saiz sehingga 30 cm (12 in.), ia pernah dijumpai mencapai saiz sehingga 38 cm (18 in.) di Fort Pierce, Florida. Terdapat lebih daripada 400 spesis dengan pelbagai warna dan variasi.

Ia dikenali dengan pelbagai nama daripada “sea locust”, “prawn killers” sehinggalah kepada “thumb splitters” – kerana boleh mendatangkan kecederaan sekiranya tidak dikendalikan dengan betul. Ia memiliki lelengan peninju yang amat kuat dan seekor “Mantis Shrimp” dewasa boleh memecahkan dinding kaca aquarium dengan sekali pukulan sahaja. Bagaimana seekor hidupan kecil bersaiz ini boleh menghasilkan daya yang begitu besar?

Terdapat dua jenis variasi lelengan pada”Mantis Shrimp” iaitu jenis bergerigi tajam (spearers) dan juga jenis penukul (smashers) – dimana jenis penukul lebih dikenali ramai. Oleh kerana lelengannya ini bersaiz kecil, bagi menghasilkan pukulan yang kuat ia memerlukan kepantasan yang tinggi. Kelajuan pergerakan peninjunya boleh mencecah pecutan sehingga (102,000 m/s2 atau 335,000 ft/s2) dan ini mampu menghasilkan daya sehingga 1,500 newtons. Pergerakan yang sepantas ini menghasilkan dua perkara, iaitu pukulan yang kuat dan juga gelombang renjatan (shock wave) yang menyukarkan mangsanya untuk selamat.

Mantis Shrimp eyes
Keunikan mata Mantis Shrimp yang menjadi bahan kajian penting.

Satu lagi perkara yang menarik mengenai “Mantis Shrimp” adalah matanya yang unik. Ia mempunyai sehingga 16 sel yang berbeza dan 12 sel untuk mengesan warna berbanding manusia yang hanya mempunyai 3 sel pengesan cahaya pada retina mereka. Ini menyebabkan ia merupakan satu bahan penting yang menjadi kajian para saintis dalam mengenal pasti kegunaan ciri intimewa haiwan unik ini. 


Free DownloadArkib Blog