Sabtu, 31 Oktober 2015

Penanaman Padi di Malaysia – Kisah Petani Silam

Buah padi yang telah matang dan hampir masak.

Padi merupakan tanaman asal penduduk di Malaysia yang rata-ratanya menanam padi sebagai sumber makanan mereka sendiri. Apabila sumber ekonomi beralih kepada getah dan kelapa sawit, penanaman padi semakin kurang diusahakan. Ini kerana kerja-kerja bersawah perlu dilakukan secara berkelompok – untuk pengurusan sumber air dan sebagainya. Namun begitu, negara kita Malaysia juga sememangnya mempunyai teknik penanaman padi yang tersendiri.

Walaupun sawah-sawah di Malaysia tidak seperti di negara-negara penanam padi yang lain – dengan sawah di lerengan bukit (seperti di Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, China, Nepal dan sebagainya), kita mempunyai teknik penanaman padi yang cukup baik. Keadaan di Malaysia yang mempunyai keluasan tanah rata yang cukup menyebabkan tiada sawah diusahakan di lereng-lerengan bukit. Sehingga kini, apabila teknik penanaman moden mula dilakukan, bilangan sawah semakin berkurangan dan teknik penanaman tradisional juga semakin dilupakan.

Peralatan tradisional penanaman padi di Malaysia adalah untuk penanaman kecil-kecilan atau untuk kegunaan sendiri. Di mana peralatan ini kebiasaannya sesuai untuk mengusahakan sawah-sawah kecil. Jadi sekiranya sebuah keluarga mempunyai sawah yang besar ia perlu diusahakan beramai-ramai (ahli keluarga atau mengupah orang lain).

Peralatan-peralatan yang digunakan juga adalah berbeza mengikut peringkat-peringkat penanaman padi sehingga padi sedia untuk digunakan untuk dimasak dan dipanggil sebagai beras. Aktiviti menanam padi juga dilakukan secara bermusim – iaitu musim menanam dan musim menuai. Jadi para petani mempunyai aktiviti yang terancang dan berbeza-beza mengikut musim-musim tanaman ini.


Tenggala alat untuk membajak sawah.

Tenaga kerbau amat penting untuk proses penyediaan sawah.

Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi

A. Alat-alat Untuk Tanaman Padi

 • Tenggala Perlis dan Tenggala China
 • Kuku Kambing
 • Cangkul
 • Tajak
 • Sisir Besi
 • Sisir Panjang (Sisir Kapar)
 • Palong
 • Tenggiling
 • Terendak

Pencakar/Pencakar Bara

Di tapak semaian anak padi ditanam dengan rapat.

Walaupun kerja-kerja bersawah kedengaran seperti satu proses yang mudah, namun keseluruhan kerja tersebut mempunyai teknik-teknik tersendiri yang perlu diperhatikan dengan lebih terperinci. Sebagai contoh dalam menyediakan tapak semaian, tanah perlu dipastikan betul-betul lembut dan bebas daripada benda-benda lain yang membolehkan akar anak benih padi melekat (apabila proses mengalih perlu dilakukan nanti). Jadi tapak semaian disediakan dengan alatan yang dipanggil “pembadai” iaitu batang pisang yang dibuang kulitnya dan ditarik dengan penyisir kecil. Tanah yang lembut ini memudahkan proses mencabut anak benih padi kemudiannya nanti. Paras air juga tidak terlalu tinggi ( 5 – 10 cm) kerana air yang terlalu dalam boleh menyebabkan anak benih padi mati.

Bakul mengkuang yang digunakan untuk proses menabur benih di tapak semaian.

Benih juga tidak terus ditabur, sebaliknya disediakan dengan cermat. Biji benih terpilih akan diisikan di dalam karung dan direndam selama 3 hari 3 malam. Biji benih yang telah direndam ini kemudiannya dipindahkan kedalam “bakul lau” untuk mengalirkan air yang berlebihan. Biji benih tersebut kemudiannya ditutup dengan guni dan dibiarkan selama 3 hari 3 malam lagi untuk membolehkan proses bercambah. Setelah bercambah, barulah ia sedia untuk ditabur ke dalam tapak semaian yang telah disediakan dan dibiarkan untuk terus tumbuh (menjadi anak padi) selama 30 hingga 44 hari.

Sisir Kapar untuk proses menyisir tanah.


Penyediaan Tanah Sawah

Sementara menunggu anak-anak padi ini sedia untuk dialihkan, pesawah akan terus menyediakan tapak-tapak sawah untuk kerja-kerja mengalih nanti. Antara persiapan tersebut adalah kerja-kerja (1) Menggala (membajak) dan (2) Menyisir (sisir). Kerja-kerja penyediaan tanah ini adalah untuk membolehkan pokok padi tumbuh dengan cepat dan subur.

Peralatan untuk membajak dikenali sebagai tenggala diperbuat daripada kayu yang mudah dibentuk seperti kayu halban. Tenaga kerbau digunakan untuk kerja-kerja membajak ini (iaitu proses membalikkan tanah sawah). Proses yang sama juga boleh dilakukan dengan menggunakan tenaga lembu (2 ekor lembu digunakan berbanding dengan 1 ekor kerbau).

Proses menyisir pula dilakukan beberapa hari selepas tanah sawah dibajak. Ketulan-ketulan tanah yang dibiarkan terendam di dalam air sawah dibiarkan menjadi lembut untuk memudahkan proses menyisir. Proses ini adalah untuk memecah dan melembutkan lagi tanah selain membuang sisa-sisa rumput rampai yang terdapat pada tanah tersebut (yang boleh menjadi rumpai/pesaing di dalam sawah nanti). Antara jenis-jenis sisir yang biasa digunakan adalah;

i) Sisir Kayu – sisir kayu diperbuat daripada kayu cengal, halban atau kayu beruas manakala giginya adalah diperbuat daripada batang pokok pinang atau nibong yang diraut halus.

ii) Penyisir Besi – mempunyai bentuk yang sama dengan penyisir kayu hanya diperbuat daripada besi, manakala tangkainya/pemegangnya masih lagi diperbuat daripada kayu.

iii) Penyisir Kapar – iaitu sisir berbentuk – T yang diperbuat daripada kayu dengan mata yang juga diperbuat daripada batang pinang atau nibong.                      

Tenggiling Belimbing - untuk menghaluskan lagi tanah.

Kerja-kerja akhir penyediaan tanah dipanggil menggiling tanah menggunakan alat yang dipanggil “tenggiling”. Terdapat dua jenis tenggiling yang biasa digunakan iaitu “Tenggiling Belangkas” dan “Tenggiling Belimbing”. Kaedah penggunaannya adalah sama seperti membajak iaitu menggunakan kerbau. Proses ini bertujuan bagi melembutkan lagi tanah untuk memudahkan kerja-kerja mengalih anak padi dilakukan.

Setelah melalui kesemua proses di atas barulah air akan ditakungkan semula ke dalam petak sawah dan sedia untuk proses berikutnya iaitu penanaman anak padi – proses mengalih.

Memindah Anak Padi

Anak-anak padi dikumpul menjadi "unti".
Pengandar semai untuk mengalih anak padi.

Proses memindahkan anak padi dilakukan dengan mencabut anak padi dari tapak semaian (penyediaan tapak semaian yang baik memastikan akar padi dapat ditarik dengan sempurna – seterusnya membantu pertumbuhan yang lebih baik selepas dialih). Anak-anak padi ini akan dikumpulkan dan dijadikan “cap” atau “unti” (ikatan/ketul). Kerja-kerja ini dilakukan oleh golongan wanita. Kaum lelaki pula akan mengangkut anak-anak padi tersebut ke petak-petak sawah untuk ditanam menggunakan kayu pengandar/salang. Adakalanya palung (sampan kecil) juga digunakan untuk memudahkan kerja-kerja pemindahan anak padi. Di dalam petak sawah “unti” ini akan diaturkan untuk memudahkan kerja-kerja mengalih.

Menanam Padi

Proses mengalih membolehkan padi tumbuh dengan lebih subur/sihat.
Kuku kambing peralatan penting semasa mengalih padi.

Seterusnya adalah kerja-kerja menanam yang juga akan dilakukan oleh kaum wanita secara bergotong-royong beramai-ramai. Anak padi yang dialihkan dari tapak semaian tadi akan ditanam menggunakan peralatan yang dikenali sebagai “kuku kambing”. Kuku kambing diperbuat daripada hulu kayu dengan hujungnya daripada besi yang mempunyai cabang untuk memegang anak padi. Hujung alatan ini akan digunakan untuk membenamkan anak padi kedalam tanah semasa proses menanam.

Penjagaan

Walaupun anak-anak padi telah selesai dialih, terdapat beberapa kerja yang akan terus dilakukan iaitu menyulam (menggantikan anak-anak padi yang mati). Kerja-kerja lain adalah seperti membaja dan merumput. Penjagaan pokok padi juga adalah termasuk mengawasi paras air, mengawal perosak seperti tikus, burung, serangga dan adakalanya binatang ternakan sendiri. Musuh-musuh ini mungkin berbeza mengikut peringkat tumbesaran padi. Selain serangan serangga dan haiwan, pokok padi juga boleh diserang oleh penyakit padi. Apabila padi hampir masak, “orang-orang” atau “selayut” akan disediakan di serata sawah untuk menakutkan burung-burung dari memakan padi.

B. Alat-alat Untuk Menuai/Selepas Menuai

 • Tong Pukul Padi, Tangga dan Layar
 • Ketam (Renggam)
 • Sabit (Berbagai Jenis)
 • Pengangin Padi/Tikar Mengkuang
 • Guni/Tali/Jarum


Tuai dan cara memotong.

Pisau pengiau.

Pisau pemotong.

Menuai Padi

Menuai padi juga dipanggil musim menuai. Kebiasaannya musim menuai ini akan jatuh pada musim kemarau. Proses menuai ini adakalanya juga dipanggil sebagai mengiau akan dilakukan menggunakan peralatan-peralatan tertentu bagi memastikan biji-biji padi tidak terlerai dari tangkainya semasa proses memotong. Ia juga biasanya dilakukan secara bergotong-royong.

i) Mengetam – proses mengetam dilakukan dengan menggunakan alat yang diperbuat daripada kayu dengan mata pemotong yang dikenali sebagai “renggam” juga adakalanya dipanggil sebagai “tuai”.

ii) Mengiau padi – sama juga dengan proses mengetam tetapi menggunakan “pisau pengiau”. Teknik  ini digunakan pada pokok padi yang rebah.

iii) Mengerat/memotong padi – kaedah ini menggunakan pisau mengerat sebelum batang pokok padi dikumpulkan untuk dijadikan “kedap”.

Menghirik (Mengirik)

Menghirik merupakan proses meleraikan buah padi dari tangkainya setelah ianya selesai diketam atau dipotong. Terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan untuk proses ini antaranya;

i) Menggunakan Kerbau

Ini dilakukan sekiranya petani mempunyai sawah yang luas dan banyak. Tikar mengkuang akan dihamparkan dan gemai-gemai (gemal) padi diletakkan di atasnya. Kerbau digunakan dengan berjalan di atas gemai-gemai tersebut berulang-ulang sehinggalah buah padi terlerai. Kerja yang dilakukan secara bergotong-royong ini biasanya dilakukan pada sebelah malam sehingga dinihari.

ii) Menggunakan Kayu (Dong)

Kayu dong.

Melalui kaedah ini pula, sejenis kayu melengkung digunakan untuk memukul gemai (gemal) padi yang diletakkan di atas tikar mengkuang sehingga buah-buah padi terlerai dari tangkainya. Kaedah ini juga mungkin dilakukan secara beramai-ramai. Selain menggunakan kayu, mengirik juga adakalanya dilakukan menggunakan kaki untuk meleraikan buah padi dari tangkainya.

iii) Memukul (Membanting) Padi

Membanting merupakan satu lagi proses yang biasa dilakukan untuk meleraikan buah padi dari tangkainya. Peralatan membanting ini terdiri daripada tong yang dilitupi dengan  layar juga dikenali sebagai “turus layar” untuk mengelakkan padi daripada keluar daripada tong yang digunakan untuk mengumpul padi. Batang-batang padi diikat sebelum dibanting ke dalam tong tersebut. Buah padi yang terkumpul kemudiannya dipindahkan ke dalam  guni (karung).

Menghuroi (Mengangin)

Proses menguroi/mengangin.

Nyiru jarang.

Menghuroi atau mengangin padi bertujuan untuk mengasingkan buah padi yang hampa (kosong) dengan padi yang berisi. Proses ini dilakukan menggunakan nyiru jarang dengan bantuan angin yang akan membawa buah padi yang kosong lebih jauh berbanding padi-padi yang berisi. Bagi memastikan terdapat angin yang cukup, proses ini perlu dilakukan di tanah yang lapang. Adakalanya padi akan ditampi menggunakan nyiru biasa untuk memastikan hampa padi betul-betul diasingkan.

Selepas buah-buah padi diasingkan barulah ia akan dijemur untuk mengurangkan lembapan pada buah padi untuk membolehkan ianya disimpan dengan lebih lama. Semasa proses jemuran ini padi akan diletakkan di atas tikar mengkuang dan diratakan menggunakan “cakar bara”.

C. Alat Proses Padi

 • Lesong Tangan/Halu
 • Lesong Kaki/Hindik
 • Nyiru Penampi Padi/Penampi Beras
 • Pengisar Beras


D. Alat Penyimpanan Padi/Beras

 • Kepok/Jelapang Padi
 • Berbagai jenis Gebok
 • Berbagai jenis Tempayan


Lesung tangan.

Lesung kisar.

Mesin tampi padi.

Menyimpan Padi

Buah-buah padi yang telah betul-betul kering akan disimpan ke dalam bekas padi (jelapang), manakala gemai padi pula akan disimpan di dalam kepuk (kerubung). Dari segi istilah nama ini mungkin sedikit berbeza mengikut daerah. Di bahagian pantai barat (Selatan Tanah Air) kepuk adalah bekas padi yang diletakkan di bawah rumah.

Penghasilan Beras

Proses akhir dalam penghasilan beras adalah proses menanggalkan kulit pada buah padi melalui beberapa proses. Proses menumbuk padi menggunakan lesung kaki mahupun lesung tangan merupakan teknik biasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu dan diikuti dengan proses menampi untuk mengasingkan kulit padi dari isinya.

Bagi pengusaha sawah yang lebih besar seperti di Kedah penggunaan lesung kisar dan mesin penampi padi mungkin digunakan lewat penanaman padi dalam usaha meningkatkan pengeluaran penghasilan padi. Proses ini juga adakalanya dilakukan dengan bergotong-royong.

E. Alat Pengangkutan Padi

Pengangkutan darat:

 • Basikal
 • Beca
 • Kereta Tolak
 • Bakul Junjung
 • Anok
 • Kandar
 • Kereta Lembu

Pengangkutan Air:

 • Sampan/Perahu kecil


Jadi setelah padi bertukar menjadi beras (apabila kulitnya diasingkan), ia akan disukat pula menggunakan alat-alat penyukat (dalam proses pengagihan atau untuk tujuan jualan). Proses penyukat dilakukan dengan sukatan seperti di bawah.  

F. Alat Penyimpanan/Sukat Padi dan Beras

 • Pikul
 • Kilo
 • Kati
 • Gantang
 • Cupak
 • Leng
 • Kopi
 • Kepoi


Begitulah antara sedikit sebanyak lagi perkara menarik mengenai peralatan yang digunakan dalam proses penghasilan padi/beras dengan kaedah tradisi masa dahulu. Walaupun ia nampak mudah, namun ternyata banyak perkara terselit disebaliknya yang tidak kita ketahui. Oleh kerana saiz sawah yang diusahakan kebanyakannya bersaiz kecil, usaha untuk menggunakan jentera-jentera moden juga adalah agak terhad (kerana penggunaan jentera hanya efisyen bagi penghasilan berskala besar).

Namun di sini dapat kita lihat usaha gigih orang-orang dahulu dalam menghasilkan beras untuk keperluan keluarga bukanlah satu kerja yang mudah, malah melibatkan perancangan yang teliti. Walaupun kita tidak lagi bekerja di sawah padi (bendang) namun dari sini dapat dilihat, tiada perkara dapat dilakukan dengan mudah. Jadi usahakanlah apapun bidang yang kita ceburi dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Muzium Padi, Kedah.

Untuk rujukan lanjut anda bolehlah melawat ke laman web memori kedah atau melawat sendiri ke Muzium Padi di alamat;

Lebuhraya Muzium Negeri Kedah,
Lebuhraya Darul Aman, Bakar Bata,
05100 Alor Setar,
Kedah Darul Aman,
Tel: 604-733 1162
Fax: 604-730 5100

Muzium Padi: 604-735 1315

* Jangan lupa untuk mengikuti artikel: Teknologi Penanaman Padi Di Luar Asean.


Free DownloadJumaat, 30 Oktober 2015

Rumput Ajaib Sumber Makanan Manusia – Padi (Oryza sativa)


Pelbagai jenis beras dengan saiz dan warna yang berbeza.

Beras merupakan sumber makanan utama hampir separuh dari penduduk dunia. Tumbuhan dari keluarga rumput ini, telah menjadi sumber makanan manusia sejak beribu tahun lamanya. Menurut bukti yang dijumpai di China beras telah digunakan sejak 8,000 tahun dahulu (jadi ia telah ditanam oleh manusia lebih awal lagi). Bagaimanakah manusia mula menggunakan beras (padi) sebagai sumber makanan? Bagaimana pula manusia mula belajar untuk menanam padi sendiri (dengan proses seperti mana yang kita lihat hari ini?)

Padi merupakan tanaman yang menghasilkan beras. Pemandangan bendang (sawah padi) biasanya akan memberikan pemandangan yang menenangkan. Namun sejak awal lagi, sebelum manusia mula menanam padi dengan bersawah, ia merupakan tumbuhan paya yang meliar sama juga seperti rumput-rumput yang lain. Padi bukanlah merupakan satu-satunya rumput yang membekalkan sumber makanan kepada manusia. Spesis rumput-rumput lain yang membekalkan bijirin sumber makanan kepada manusia termasuklah barley, fonio, Job’s tears, jagung, millet, oat, rye, sorghum, teff, triticale, typha, zizania dan gandum.

Malah terdapat juga bijirin lain yang turut menjadi sumber makanan manusia seperti buckwheat, tartary buckwheat, amaranth, A.caudatus, A. Cruentus, A. Hypochondriacus, celosia, quinoa, pitseed goosefoot, qañiwa, chia, wattleseed dan hanza. Maka dengan itu mungkin terdapat juga bijirin lain yang digunakan oleh masyarakat tertentu yang tidak disenaraikan di sini.


'Padi sawah' di tanam di dalam sawah dengan air yang banyak.

Padi Bukit juga dikenali sebagai huma.

Jenis-jenis Padi

Padi secara umumnya dibahagikan kepada 2 kumpulan besar iaitu padi sawah (Aquatic rice) dan juga padi bukit (hill-grown rice) atau juga dikenali sebagai padi huma. Padi sawah di tanam di dalam sawah dan memerlukan sumber air yang banyak. Manakala padi bukit pula biasa ditanam di kawasan bukit-bukit yang tidak mempunyai sumber air yang mencukupi.

Walaupun terdapat 2 kumpulan besar padi, namun terdapat lebih daripada 7,000 jenis (varieties) padi yang ditanam manusia di seluruh dunia. Jadi, untuk mengenal semua jenis padi ini bukanlah satu perkara yang mudah. Jenis-jenis padi yang berbeza adalah disebabkan oleh proses penanaman padi yang begitu lama dan penghasilan benih-benih baru padi sentiasa dijalankan dari zaman ke zaman. Selain itu juga jenis padi turut berbeza mengikut geography.

Perbezaan jenis-jenis padi dapat dilihat dengan jelas dari segi saiz (ukuran panjang), bentuk dan warnanya. Selain daripada rupa bentuk ini, jenis-jenis beras juga akan menghasilkan tekstur yang berbeza setelah dimasak seperti beras basmati yang kurang berkanji akan menghasilkan beras yang berderai, manakala beras pulut atau beras Jepun pula akan menghasilkan beras yang melekit dan lebih sesuai untuk dimakan menggunakan chopsticks.

Proses pemprosesan beras juga menghasilkan veriety beras yang berbeza seperti beras biasa dan beras perang. Beras perang sebenarnya adalah dari jenis beras yang sama di mana selaput dalam yang menyeliputi beras tidak dibuang. Beras perang mempunyai tarikh luput sekitar 6 bulan, jadi sebab itulah kenapa beras putih biasa lebih banyak dihasilkan dan harga beras perang juga lebih mahal.

Keindahan pemandangan sawah padi di Himalaya, Nepal.

Sawah di lereng bukit di China.

Proses Penanaman Padi

Penanaman padi secara tradisional mungkin jauh berbeza dengan proses penanaman padi hari ini dalam usaha meningkatkan pengeluaran hasil tanaman padi. Namun kaedah-kaedah penanaman tradisional ini masih lagi dijalankan bagi pesawah-pesawah kecil seperti di Indonesia. Di Malaysia sendiri yang mempunyai teknologi penanaman beras, masih lagi kekurangan pengeluaran beras dan bergantung kepada beras import.

Sistem penanaman biasa atau juga dikenali sebagai sistem mengubah dimulakan dengan penanaman benih padi di dalam tapak semaian. Padi-padi yang telah bercambah ini kemudiannya dipindahkan ke petak-petak sawah yang telah disediakan yang juga dipanggil mengubah/mengalih. Anak-anak padi akan ditanam dengan jarak kurang daripada 25 cm. Kaedah ini dapat membantu pokok padi tumbuh dengan lebih subur serta mengeluarkan hasil yang lebih banyak.

Namun hari ini teknik penanaman menggunakan mesin dan juga teknik tabur terus lebih banyak digunakan bagi mengurangkan penggunaan tenaga kerja untuk kerja-kerja mengubah. Melalui penggunaan mesin, keluasan sawah dapat dipertingkatkan. Namun begitu di Malaysia kebiasaan nya sawah yang diusahakan adalah sawah yang terletak di tanah rata. Tiada sawah di lereng bukit seperti di negara-negara jiran yang lain.


Pada tahun 2012 pengeluaran beras dari pengeluar-pengeluar utama beras adalah seperti berikut;


Top 20 Rice Producers by Country—2012 (million metric ton)
 China
204.3
 India
152.6
 Indonesia
69
 Vietnam
43.7
 Thailand
37.8
 Bangladesh
33.9
 Myanmar
33
 Philippines
18
 Brazil
11.5
 Japan
10.7
 Pakistan
9.4
 Cambodia
9.3
 United States
9
 South Korea
6.4
 Egypt
5.9
 Nepal
5.1
 Nigeria
4.8
 Madagascar
4
 Sri Lanka
3.8
 Laos
3.5
Source: Food and Agriculture Organization


Padi yang matang dari dekat.

Padi terus menjadi sumber makanan utama masyarakat dunia. Ini kerana ia bukan sahaja dapat menghasilkan pelbagai jenis makanan selain daripada nasi malah turut dijadikan tepung beras untuk menghasilkan jenis-jenis makanan yang lain.


Di dalam artikel yang lain kita akan melihat pula keunikan tumbuhan padi ini dari sudut yang lain pula. Walaupun negara kita bukan merupakan negara pengeluar padi, ia masih lagi menjadi sumber makanan utama penduduk negara. Jadi pengetahuan mengenai penghasilan sumber makanan ini tetap merupakan satu maklumat yang penting bagi kita semua.Free DownloadRabu, 28 Oktober 2015

Pengangkutan di Sekitar Bukittinggi – Padang, Sumatra


Keadaan jalan seperti di Kelok 44 memerlukan kenderaan yang sesuai.

Pangangkutan untuk melakukan lawatan ke sekitar Daerah Padang dan Bukittinggi serta kawasan-kawasan lawatan utama merupakan antara perkara paling penting semasa anda ingin melakukan lawatan ke lokasi-lokasi menarik di sana. Rata-rata kebanyakan pelancong dari Malaysia akan memilih untuk mendapatkan khidmat daripada agensi pelancongan samada dari Malaysia atau dari Daerah Padang sendiri.

Bagi kawasan sekitar Bandar Padang sendiri, masalah ini tidak begitu sukar kerana di Bandar tersebut terdapat banyak pilihan pengangkutan disediakan bagi memenuhi keperluan pengguna kawasan perbandaran. Namun apabila anda ingin melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah sekitarnya, barulah anda perlu memikirkan pengangkutan-pengangkutan yang sesuai dengan lokasi, jadual perjalanan, serta kos yang anda rancangkan untuk lawatan anda tersebut.

Perjalanan ke daerah sekitar keluar dari Bandar Padang memerlukan jadual perjalanan yang teratur terutama dari segi masa. Keadaan jalan yang agak kecil serta mendaki bukit, memerlukan masa yang lebih panjang. Manakala susun atur program anda juga perlu bertepatan dengan perjalanan pengangkutan yang perlu anda gunakan. Sebaiknya anda menggunakan khidmat penduduk setempat yang lebih mahir dengan selok-belok jalan di sekitar daerah ini. Ini kerana jalan-jalan di sini bukan sahaja lebih kecil dan curam malah mempunyai banyak selekoh tajam yang mungkin boleh membahayakan untuk anda dan orang lain.

Anda juga perlu mempunyai perancangan yang jelas bagi memudahkan anda memilih pengangkutan yang sesuai sewaktu anda ingin menyempurnakan lawatan anda ke tempat-tempat yang anda inginkan. Terdapat banyak pilihan pengangkutan yang boleh anda gunakan sewaktu berada di sini, namun kesemuanya ada kelebihannya masing-masing.

Tranex menyediakan bus dari Padang ke Bukittinggi.

Travel Agensi

Penggunaan travel agensi merupakan pilihan yang paling mudah kerana segala keperluan pengangkutan anda akan diuruskan mengikut permintaan. Malah travel agensi juga mampu menyediakan pengangkutan untuk sejumlah rombongan yang ramai dengan pelbagai jenis pengangkutan termasuk bas, mini bus, van, mpv, kereta dan juga 4 by 4 sekiranya perlu. Jadi sekiranya anda melakukan lawatan berkumpulan, penggunaan khidmat travel agensi ini amatlah sesuai.

Selain daripada menyediakan pengangkutan, travel agensi anda juga mungkin akan menyediakan khidmat-khidmat yang lain termasuk pengurusan penginapan, makan, tiket-tiket ke tempat lawatan dan sebagainya. Apa yang penting kesemua perkara ini perlu diputuskan sebelum anda melakukan perjalanan anda ke sini bagi memudahkan urusan kedua-dua belah pihak. Terdapat banyak travel agensi yang menguruskan pelawat ke Padang dan daerah sekitarnya secara berkumpulan mahupun individu. Malah travel agensi ini ada yang beroperasi di Padang, Bukittinggi mahupun dari Malaysia sendiri.

Teksi

Teksi merupakan pengangkutan yang paling mudah digunakan kerana anda tidak perlu membuat tempahan lebih awal. Namun kos pengangkutan dengan teksi mungkin jauh lebih tinggi berbanding pengangkutan-pengangkutan lain. Sekiranya anda memerlukan perjalanan yang lebih cepat tanpa menunggu dan destinasi anda juga tidak ditempuhi oleh pengangkutan awam yang lain, perkhidmatan teksi mungkin boleh digunakan. Terdapat banyak syarikat teksi yang beroperasi di Padang dan anda boleh mendapatkan khidmat ini di sekitar lapangan terbang mahupun di tengah-tengah Bandar Padang Sendiri.

Bas

Sememangnya terdapat bas dari Padang ke daerah sekitarnya. Terdapat juga bas dari lapangan terbang Minangkabau ke pusat bandar. Maka dari pusat bandar anda bolehlah menyambung perjalanan ke daerah-daerah lain menggunakan bas-bas ini. Bas yang biasa digunakan untuk ke Bukittinggi dikenali sebagai Tranex dari terminalnya sendiri di pusat bandar. Manakala ia akan berhenti di terminal bas Aur Kuning di Bukittinggi (dan anda perlu menggunakan pengangkutan lain untuk ke pusat bandar Bukittinggi – Jam Gadang pula).

Angkot dengan pelbagai warna dan corak.

Dalaman angkot yang diubahsuai.

Angkot

Angkot nama singkatan bagi “Angkotan Kota”, satu pengangkutan yang penting di sekitar bandar-bandar di Indonesia. Ia merupakan sebuah minivan yang diubahsuai untuk kemudahan mengangkut penumpang ke destinasi-destinasi berhampiran (dalam bandar terutamanya). Jika anda memilih untuk menggunakan pengangkutan awan, pengangkutan ini merupakan salah satu pengangkutan yang perlu anda gunakan.

Ia mungkin akan menjadi agak sempit sekiranya terlalu ramai penumpang menaikinya – kerana angkot akan cuba mengambil seramai penumpang yang boleh. Namun begitu ia juga mungkin menjadi salah satu pengalaman menarik semasa anda berkunjung ke sini. Kos menggunakan pengangkutan angkot ini adalah di antara 2,000 IDR ke 3,000 IDR bergantung kepada jarak perjalanan. Anda juga perlu bertanyakan destinasi yang dilalui oleh angkot untuk mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan.

*Angkot di Bukittinggi mempunyai warna-warna tertentu mengikut destinasi – namun begitu adalah lebih baik memastikannya daripada pemandu angkot itu sendiri.

Ojek sedang menunggu pelanggan.

Ojek

Ojek juga merupakan satu lagi pengangkutan amat berguna di bandar-bandar di Indonesia. Menggunakan motorsikal bagi penumpang yang berjalan seorang diri – atau menyewa lebih dari satu ojek dalam satu masa. Ojek merupakan pilihan pengangkutan yang lebih pantas sekiranya keadaan jalan menghadapi kesesakan lalulintas dan pilihan laluan-laluan kecil (yang hanya boleh dilalui oleh motorsikal sahaja).

Ojek juga tidak mempunyai haluan yang spesifik, jadi anda boleh menyewa ojek untuk halatuju yang anda inginkan. Namun begitu adakalanya harga ojek lebih mahal berbanding angkot. Anda juga perlu memilih ojek yang menyediakan ‘helmet’ bagi memastikan keselamatan anda semasa melakukan tunggangan. Harga ojek juga perlu dipersetujui sebelum anda bersetuju untuk menggunakan perkhidmatannya dan dibayar apabila sampai ke destinasi.

Selain ojek anda juga boleh menyewa motorsikal atau beserta dengan pemandu pelancong sendiri bagi membantu anda mejelajahi ke kawasan-kawasan lawatan penting. Terdapat beberapa tempat membolehkan anda mendapatkan perkhidmatan sewaan motorsikal di sekitar Bukittinggi dengan harga sekitar 65,000 IDR (tanpa pemandu).

Pengalaman perjalanan

Semasa saya melakukan lawatan singkat ke Bukittinggi saya menggunakan dua jenis pengangkutan utama iaitu kereta sewa dan motorsikal sewa. Kedua-dua kenderaan ini dipilih bersesuaian dengan tempat lawatan yang ingin saya tujui.

Pada hari pertama saya menggunakan perkhidmatan kereta sewa terus dari Lapangan Terbang Minangkabau ke destinasi ‘Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau’ (PDIKM) yang terletak di Padang Panjang. Perjalanan diteruskan menuju ke Pagar Ruyung untuk melihat Istana Basa Pagar Ruyung yang sebelum itu membolehkan saya singgah sebentar di Istana Selinduang Bulan – yang juga merupakan satu lagi replika istana penting di Pagar Ruyung. Saya juga sempat singgah di sebuah rumah makan tempatan – yang jarang dikunjungi oleh pelancong luar (untuk merasai makanan istimewa penduduk tempatan; Restoran Ambun Pagi, di Pagar Ruyung).

Pemilihan pengangkutan kereta sewa adalah kerana perjalanan ini agak jauh dan terletak di daerah yang berbeza mengikuti laluan utama. Jadi perkhidmatan kereta sewa dapat memberikan keselesaan dan juga kepantasan dari segi waktu perjalanan. Saya tidak mungkin dapat ke semua kawasan tersebut sekiranya menggunakan perkhidmatan awam biasa untuk tempoh dari pagi ke petang.

Pada hari kedua pula saya menggunakan perkhidmatan motorsikal dengan pemandu sebagai penunjuk ‘guide’. Ini kerana kawasan yang akan saya kunjungi adalah Danau Maninjau mengikuti laluan kampung yang dipenuhi dengan pemandangan yang menarik. Laluan kampung agak kecil dan saya perlu berhenti beberapa kali untuk mendapatkan gambar pemandangan yang menarik – jadi pemilihan motorsikal adalah bertepatan dengan tujuan perjalanan ini.

Perjalanan menuruni Kelok 44 juga ternyata lebih mudah menggunakan motorsikal, kerana selekohnya yang amat tajam dengan cerun di setiap kelok. Saya juga berpeluang meredah ke perkampungan di tepian bukit untuk melihat keindahan sawah di perkampungan Danau Maninjau.

Perjalanan balik dari Bukittinggi ke Lapangan Terbang Minangkabau mengambil masa 3 jam oleh kerana keadaan jalan yang sesak (pasar pada hari Isnin berhampiran Pandai Sikek di Padang Panjang). Jadi, anda adalah dinasihatkan merancang perjalanan dengan baik bagi mengelakkan terperangkap di dalam keadaan lalulintas yang tidak menentu di sini.

Berikut adalah beberapa pengangkutan yang saya gunakan semasa melawat ke Bukittinggi;
Perkhidmatan kereta sewa dari saudara Oktavian (Oki):  +62 8136 349 1206

Perkhidmatan motorsikal sewa dari Bedudal Cafe (terletak di Jl. A. Yani), saudara Joe (guide): Anda boleh ke Bedudal Cafe untuk mendapatkan perkhidmatan dan juga pandangan untuk melakukan lawatan ke lokasi-lokasi yang menarik. Bedudal Cafe juga boleh membantu anda dalam banyak keperluan lawatan anda semasa di Bukittinggi.

Anda juga boleh mendapatkan perkhidmatan dari travel agensi:

Pt. Raun Sumatra Indah Tour & Travel
+62 752 21133
+62 812 662133

Kesemua pengangkutan tersebut berguna mengikut keperluan anda. Jadi adalah diharap sedikit sebanyak maklumat ini dapat memberikan kemudahan kepada anda yang mempunyai keinginan untuk berkunjung ke Padang dan kawasan di sekitarnya, terutama Bukittinggi yang menjadi salah satu tumpuan utama di situ. Semoga dengan perancangan yang teratur lawatan anda akan menjadi lebih lancar.


Anda juga mungkin berminat untuk artikel:


ii) KeunikanSenibina Tanah Minang – Padang, Sumatra


Free DownloadArkib Blog