Jumaat, 6 November 2015

Teknik Bersawah - Petani Moden

Mesin tuaian bersaiz kecil untuk petani kecil-kecilan.

Apabila dikatakan tentang bersawah, mungkin ramai yang menyangka bahawa ia merupakan satu industri pertanian yang kecil dan kurang menguntungkan. Tidak seperti industri-industri pertanian yang lain (getah dan sawit) misalnya yang mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Jika dibandingkan, menanam padi tidak banyak bezanya dengan pertanian besar-besaran lain seperti gandum yang juga ditanam dalam skala yang jauh lebih besar. Bagaimanakah ianya dilakukan?

Pertanian sama juga seperti industri penghasilan barangan yang lain. Apabila ia dilakukan untuk tujuan komersil, saiz merupakan faktor utama yang memberikan impak kepada penghasilan yang lebih menguntungkan. Untuk itu perancangan yang rapi dan penggunaan teknologi pertanian merupakan satu faktor utama yang membolehkan tujuan ini dicapai.

Pelbagai jentera kecil "multi purpose".

Mesin membajak kecil ini sesuai untuk sawah yang kecil.

Mesin penanaman yang semakin banyak digunakan.

Walaupun penggunaan teknologi pertanian hanya sesuai dilakukan oleh sebuah syarikat besar dengan kemampuan modal yang tinggi, teknologi pertanian untuk petani-petani kecil juga telah banyak dihasilkan. Namun begitu ia perlulah bersesuaian dengan penghasilan pertanian yang ingin dijalankan. Ya, mungkin petani-petani kecil boleh menggunakan kaedah ini secara berkumpulan dan dapat melipat gandakan hasil tanaman mereka.

China dan Jepun merupakan antara negara yang menghasilkan beras bukan sahaja untuk negaranya malah juga untuk dieksport. Petani-petani di Jepun misalnya telahpun menukar kaedah pertanian mereka bagi memudahkan kerje-kerja penanaman disamping melipat gandakan keluasan sawah yang diusahakan. Selain itu juga badan-badan yang melakukan kajian dalam menghasilkan baka yang berkualiti dan sistem pertanian juga penting bagi memastikan kualiti tanaman yang lebih baik.

Perlu diingat bahawa untuk menghasilkan sesuatu hasil yang berbeza, kita perlu melakukan sesuatu yang berbeza pula – seperti menukar kaedah kerja, menggandakan jumlah penghasilan, menggunakan jentera mesin yang mempercepatkan kerja, penggunaan baka yang lebih baik serta baja yang sesuai untuk tanaman yang lebih subur. Bagi kes petani-petani kecil ini, ia perlulah dilakukan secara berkumpulan supaya perbelanjaan (kos)  permulaan dapat dibendung bersama.

Mesin penanaman kecil.

Mesin penanaman yang lebih besar.

Banyak contoh mesin-mesin kecil dihasilkan bagi kegunaan petani-petani kecil daripada kerja-kerja membajak, menanam dan juga menuai. Melalui penggunaan mesin-mesin ini, kadar keluasan sawah yang boleh dikerjakan dapat dipertingkatkan dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih kecil. Jadi petani dapat menumpukan kepada kerja-kerja lain seperti memperbaiki kaedah kerja (sistem pengairan, pembajaan dan juga penjagaan).

Suatu pesanan ringkas kali ini untuk membincangkan mengenai penggunaan teknologi di dalam pertanian. Tanpa perubahan, tiada peningkatan dapat dihasilkan. Sehubungan itu, kita tidak boleh menunggu perubahan terebut datang daripada orang lain melainkan daripada kita sendiri.

Artikel-artikel lain yang berkaitan:


Free DownloadTiada ulasan:

Catat Ulasan

Arkib Blog